SÆT SPOT PÅ DET GODE INDEKLIMA

Dårligt indeklima kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men særligt koncentrationsbesvær, træthed og hovedpine er gode indikatorer på et problematisk indeklima. Undersøgelser viser at børn, som modtager undervisning i lokaler med dårligt indeklima, klarer sig 9% dårligere i tests end børn i lokaler med et sundt indeklima. Konsekvensen kan være et år til forskel i pensum, når de to grupper rammer 9. klasse.

EN NY TILGANG

Den klassiske opfattelse af indeklima omfatter typisk lyd, lys, luft og temperatur, men indeklima handler i lige så høj grad om adfærd og hvordan god indeklima adfærd kan opnås via smart lokale indretning. Objektive målinger kan vise et fint indeklima, mens brugernes oplevelse af samme lokale kan være helt anderledes. Samspillet mellem det faktuelle og det oplevede indeklima er derfor den bedste vej til at skabe et bedre indeklima samt understøtte vedvarende gode indeklimavaner.

Lær mere

ET HOLISTISK PERSPEKTIV

I samarbejde med kommuner, lærere og elever har IndeSpot udviklet og afprøvet en metode til at udføre helhedsundersøgelser af både det faktuelle og det oplevede indeklima. Den helhedsorienterede metode tager udgangspunkt i specialkompetencer indenfor lyd, lys, luft, indretning, adfærd og involvering af lærere samt elever, og understøttes af specialkompetencer indenfor intelligent dataindsamling.

Med afsæt i specialkompetencerne foretages uvildige undersøgelser og observationer af klasselokalernes faktuelle og oplevede indeklima for at spotte, hvor forbedringer kan ske så kvaliteten på indeklimaet i skoleklasserne kan højnes til et tilfredsstillende niveau. IndeSpot fokuserer på de lavthængende frugter og synliggør de løsninger, som giver den største effekt for den laveste udgift.

Lær mere

HVEM ER VI ?

- Et team af specialister -

Vi er et team af specialister med kompetencer nøje udvalgt til at sætte spot på oplagte muligheder for at løse udfordringer med indeklimaet.

Lær mere